Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

6 juni 2022


Mejl till sverigedemokrater 6 juni 2022


(Klickbar länks utseende har ändrats.)

(Mottagare)


Kalla hem riksdagsledamöter!

Detta mejl sänds till:
− 325 lokalföreningar och liknande i Sverigedemokraterna;
− 61 riksdagsledamöter i Sverigedemokraterna;
− för kännedom några andra som inte behöver vara sverigedemokrater.

Sverige och Nato

Lokalföreningar och andra lokala organisationer inom Sverigedemokraterna bör kalla hem sverigedemokratiska riksdagsledamöter från trakten för samtal om den viktigaste frågan av alla just nu − Sverige och Nato.

En riksdagsledamot är alltid i tjänst, dygnet runt, alla veckans dagar och har ingen semester. Så om en lokalförening kallar, så bör riksdagsledamoten komma.

Alliansfri stat

Tvåhundra år som en alliansfri stat mellan Öst och Väst har bidragit till att Sverige har klarat sig utanför två världskrig.

Natos militära inringning av Ryssland samt ständiga militära övningar visar att Nato planerar krig mot Ryssland. Sverige bör inte delta i denna Natos planering utan bör vara en neutral plats som kan bidra till avspänning.

Lästips hos Riksföreningen Nej till NATO. Fem frågor om Sveriges framtid, ett tal på en manifestation 26 mars:

Sverigedemokraterna och Nato

Det var en grupp i partiets topp som med hård tidspress förmådde partistyrelsen att 11 april 2022 vifta undan partiets tidigare ståndpunkt om Nato. Denna grupp utnyttjade krigsutbrottet och propagandan i vissa tidningar för att skapa ett Ja. En kupp.

Det är inte troligt att detta beslut har brett stöd bland Sverigedemokraternas gräsrötter eftersom det är ett nationalistiskt parti.

Faran är inte Ryssland

Faran är inte Ryssland. Faran är personer i vårt eget land som vill överlämna Sverige till främmande makt. Så blir det om Sverige går med i Nato. USA dominerar helt Nato och använder Nato som ett verktyg i sin utrikespolitik. Ett tydligt exempel var när Nato våren 2011 förstörde Libyen därför att Libyen förde en självständig politik som hotade USA:s internationella ekonomiska intressen.

Vi i Sverige ska inte vara så dumma att vi låter oss bli ett av USA:s verktyg, utan vi ska hålla oss utanför sådant.

Kriget i Ukraina är inte ett ryskt "aggressionskrig" mot Ukraina som propagandan påstår. Det är i stället en kraftmätning mellan Ryssland och Nato. I många år har Nato jobbat hårt för att i snaran kring Ryssland få in även Ukraina där man har hållit på med militär utbildning. USA använder Nato som ett verktyg, och Ukraina har drabbats av det. USA har i Ukraina finansierat laboratorier för biologisk krigföring. Varför det?

Vad vi bör försöka göra

Regeringen har lämnat in ansökan om medlemskap i Nato, men saken är därmed inte klar. Om inte Turkiet stoppar svenskt medlemskap så kommer någon gång en inbjudan från Nato till riksdagen. Då gäller följande:

a) Vi kan försöka få igenom att medlemskap i Nato kräver ändring i svensk grundlag och därmed två riksdagsbeslut med val däremellan. Om det första riksdagsbeslutet blir Ja till medlemskap så kan en tiondel av riksdagsledamöterna begära folkomröstning.

b) Det finns också en bestämmelse om att vissa lagar då Sverige överlämnar bestämmanderätt kräver 3/4 majoritet. Om Nato-inträde blir en sådan fråga så behövs 88 riksdagsledamöter för att stoppa medlemskap i Nato.

Riksdagsledamöter som är
− oppositionella inom Sverigedemokraterna;
− oppositionella inom Socialdemokraterna;
− från Miljöpartiet;
− från Vänsterpartiet
måste samarbeta för att stoppa Natoanslutningen. De bör rådfråga bästa tänkbara expertis om vägarna a) och b) ovan.

Alltså

I riksdagen finns 61 sverigedemokrater, och det blir absurt om alla röstar Ja när inbjudan kommer från Nato. Det är troligt att bland sverigedemokrater och deras väljare är opinionen för Natomedlemskap mindre än hälften. Partistyrelsemötet viftade pressat i en hast undan en gammal partilinje. En rösts övervikt? Eller?

Kalla hem till valkretsen sverigedemokratiska riksdagsledamöter angående Sverige och Nato. Gör följande:

1. En grundlig studie- och diskussionsomgång med deltagande av riksdagsledamöter från de närmaste orterna om Sverige och Nato.

2. Lokalföreningen, eller annan lokal organisation, befriar riksdagsledamoten från att behöva följa partistyrelsens beslut 11 april.


Björn Backengård
Hjalmar Bergmans Gata 56
422 52 Hisings Backa
https://www.folkkampanjenmotnato.se