Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

22 november 2022


Remissvar till regeringen från Orust

Regeringen har sammanställt vad den anser om den fortsatta (?) vägen in i Nato. Läs regeringens promemoria.

Fredsrörelsen på Orust har skrivit svar och skickat in.

Ett par kommentarer:

I stycket som börjar med "Att svara på dagens aktuella remiss ..." nämns ett avtal mellan Sverige, Finland och Turkiet. Läs om avtalet här.

I stycket som börjar med "Till detta kommer de grundlagsändringar ..." nämns regeringsformens paragraf 10:7. Regeringsformen finns här.