Folkkampanjen
mot Nato


Läs- och studietips


Tillbaka


21 juni 2019
Senast redigerad 10 december 2019
En länk har bäddats in september 2022


Om Natoutredningen


Natoutredningen

 

Bok Sverige, Nato och säkerheten

I maj 2015 bildades en grupp som kallade sig Natoutredningen, och i januari 2016 kom deras bok Sverige, Nato och säkerheten.

Gruppen bestod av
Hans Blix
Rolf Ekéus
Sven Hirdman
Lars Ingelstam
Stina Oscarson
Pierre Schori
Linda Åkerström

Gruppen bildades på initiativ av Stina Oscarson och Pierre Schori. Stina Oscarson fungerade som ansvarig för externa relationer under utredningen och en tid därefter.

För texten i betänkandet svarade Lars Ingelstam som huvudsekreterare, och Daniel Finnbogason som biträdande sekreterare. (Daniel blev sedan forskningsassistent vid Institutionen för Freds- och konfliktstudier i Uppsala och är nu doktorand i säkerhetsstudier vid ETH Zürich.)

Den blå bilden längst upp visar hur det såg ut på gruppens webbplats.

Så här skrev de om sig själva:

Varför en Natoutredning?
Från olika håll har i omgångar framförts önskemål om en svensk Natoutredning. Regeringen har dock sagt nej med hänvisning till att vi inte ska gå med i Nato. Men kanske just därför behövs en utredning. För samtidigt som man vidhåller den militära alliansfriheten har vårt samarbete med Nato blivit allt tätare utan egentlig diskussion om konsekvenserna. Och under 2016 står vi vid en brytpunkt då riksdagen ska rösta om värdlandsavtalet.
Därför tillsätter vi nu en politiskt oberoende Natoutredning!

Initiativet var lysande! Boken fick stor betydelse. Den täcker ett stort område, och vi tog till oss innehållet för opinionsarbete mot värdlandsavtalet och medlemskap i Nato. Vi ska komma ihåg att åren 2013-2016 pågick på tidningars debattsidor och ledarsidor omfattande propaganda för medlemskap i Nato. Trots denna massiva propaganda finns en stark opinion bland folket mot medlemskap i Nato. Den här gruppen och deras bok har haft betydelse för att denna opinion finns.

Efter bokens publicering upplöstes gruppen.

Men efter detta har tyvärr en mycket tråkig händelse följt. Gruppen avvecklade sin verksamhet och behöll inte domännamnet. Det ledde till att domännamnet blev ledigt och okända personer tog hand om det och skapade en ny webbplats vars innehåll delvis ser ut som Natos egen beskrivning av sig själv.

I en artikel läser vi om Natos bildande 1949: "Syftet var att försvara de västliga demokratierna från tysk och sovjetisk aggression." Jaså. Varför var då diktaturen Portugal med och bildade Nato?

Vidare. "Att Västtyskland fick bli medlem kan ses som ett svar på bildandet av Warszawapakten samma år." Ordningsföljden var dock en annan. Västtyskland anslöts till Nato 5 maj 1955, och senare samma månad bildades Warszawapakten.

"In reaction to West Germany̕ s NATO accession, the Soviet Union and its Eastern European client states formed the Warsaw Pact in 1955."


Tillbaka