Folkkampanjen
mot Nato


Läs- och studietips


Till meny

2016


Internet

Våra svenska tidningar och radio och TV räcker inte för din information. Du måste söka dig till Internet och alternativa källor. Internet är ovärderligt för våra kunskaper, men du måste se upp.

Desinformation

På Internet finns många webbplatser där det skrivs om världspolitiska frågor, och där kan du se olika versioner av samma sak. Man måste räkna med att vissa artiklar är desinformation, och det kan då vara amerikanska CIA som ligger bakom.

Se upp för två metoder:

 1. Desinformatören blandar sanningar med lögner. Det leder till två möjligheter:

  1. Du känner igen sanningarna. Därmed litar du på författaren och tror på lögnerna.
  2. Du avslöjar lögnerna, och sedan misstror du även sanningarna.

 2. Desinformatören blåser upp en bisak eller ett villospår. Detta för att vända din uppmärksamhet bort från något viktigt.

Kontrollfrågor

Efter en artikel eller video kan du ställa några kontrollfrågor:

 1. Stämmer artikeln eller videon med en helhetsbild som jag har?
 2. Helhetsbilden, bygger den på fakta?
 3. Olika delar av information eller åsikter kan liknas vid pusselbitar. Passar pusselbitarna ihop?
 4. Upplever jag ett överdrivet språk? Bakom det finns kanske ingenting.
 5. Får jag en känsla av en forsande ordmassa? Den kanske är till för att begrava något viktigt.

Förslag

Här är nu två förslag till webbplatser. Den senare, Global Research, tycks ha allmänt gott rykte, och vissa som skriver där står över varje liten misstanke att vara desinformatörer. Det är emellertid väldigt många som skriver artiklar där, och CIA skulle se det som en succé om de lyckas smuggla in desinformation i denna ansedda webbplats.
  Det är du som måste vara vaksam, läsa kritiskt och tänka kritiskt.