Folkkampanjen
mot Nato

Vänner

 

 

Vi stödjer dessa paroller, och det innebär att vi verkar för att värdlandsavtalet med Nato ska rivas upp och att det militära samarbetet med USA dras ned:

9 augusti 2021

Folket i Bild/Blekinge

16 augusti 2021

Alternativ för Sverige

7 september 2021

Riksföreningen Nej till NATO