Folkkampanjen
mot Nato

Vänner

 

 

Vi stödjer dessa paroller, och det innebär att vi verkar för att värdlandsavtalet med Nato ska rivas upp och att det militära samarbetet med USA dras ned:

3 november 2021

IrakSolidaritet

7 september 2021

Riksföreningen Nej till NATO

16 augusti 2021

Alternativ för Sverige

9 augusti 2021

Folket i Bild/Blekinge