Folkkampanjen
mot Nato

Vänner

 

Folket i Bild/Blekinge

Vi stödjer dessa paroller, och det innebär att vi verkar för att värdlandsavtalet med Nato ska rivas upp och att det militära samarbetet med USA dras ned.

Folket i Bild/Blekinge arbetar för Folket i Bilds tre paroller: För yttrande- och tryckfrihet. För en folkets kultur. Antiimperialism. När det gäller det antiimperialistiska arbetet prioriterar vi frågan om Sveriges alliansfrihet och motståndet mot Nato.