Folkkampanjen
mot Nato


Vad är Nato?


Till meny

2014


Vi Mänskor nr 3-4/2009

I tidningen Vi Mänskor nr 3-4/2009 från Svenska Kvinnors Vänsterförbund hittar du en rad artiklar om Nato och om Sveriges samarbete med Nato. Numret är en rik källa att ösa ur.

SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett demokratiskt samhälle med en ekonomi som inte bygger på profit utan på människors behov. Ett samhälle fritt från alla former av förtryck.