Tillbaka


Sidan Vi granskar värdlandsavtalet publicerades första gången den 2 augusti 2015.

Vissa delar av materialet har funnits tidigare, oftast i lite annan form under annan rubrik.

Om rättelser, ändringar eller tillägg görs, så redovisas det här.


11 september 2019

Rubriken har ändrats.


3 november 2017

Ett förtydligande har gjorts i början.

Ett avsnitt Därför bör avtalet sägas upp har flyttats från webbplatsens startsida hit.


22 juni 2016

Några mindre ändringar har gjorts.


9 juni 2016

En mindre rättelse.


7 juni 2016

Riksdagen antog den 25 maj 2016 värdlandsavtalet. Framför allt därför har en del ändringar gjorts, och några stycken har tagits bort och några tillkommit.

Ändringar gjorda i december 2015 och bakåt redovisas normalt inte längre, eftersom hänvisningarna ibland blev felaktiga.

Punkt 3.3 har tillkommit.


19 april 2016

Under rubriken Vi sammanfattar avtalet finns sju punkter. I den första har lagts till orden som upprättar baser här.


14 april 2016

Nu finns en ny rubrik i slutet, Proposition från regeringen mars 2016.


12 april 2016

Under rubriken Vi sammanfattar avtalet finns sju punkter. I den femte har införts meningen Riksdagen behöver inte blandas in.


12 januari 2016

Under rubriken Skrivelse från regeringen juli 2015 finns nu uppgift om på vilka sidor avtalet är.


22 oktober 2015

Under Fem skäl för Nej finns fem punkter. Ändringar har gjorts, senast 22 oktober.