Folkkampanjen
mot Nato


Sveriges tidigare samarbete med Nato


Till meny

2015


Partnerskap för fred, PFF

Warszawapakten upplöstes 1991. År 1993 diskuterades i USA om Nato skulle utvidgas. Det fanns förespråkare för det men motståndet var starkt, även inom Pentagon. Tre länder nämndes av förespråkarna som aktuella: Polen, Tjeckien och Ungern.

USA visste att utvidgning av Nato var en känslig fråga för relationen med Ryssland. Om USA gick fram för hårt kunde det väcka en opinion i Ryssland, vilken kunde hota president Jeltsin i kommande presidentval. Det ville USA undvika. Då föddes idén om Partnerskap för fred, som inte gick så långt som till medlemskap. Jeltsin underrättades om planerna och hade inget att invända.

Vid Natos toppmöte i januari 1994 väntade många på vad president Bill Clinton skulle säga om Natos framtid. Partnerskap för fred presenterades, ett nära samarbete mellan ett land och Nato, men inte medlemskap. Länder inbjöds att ansluta sig.

Du kan hämta inbjudan samt ett ramdokument här. Totalt 13 sidor. Varannan sida är på engelska samt franska, och varannan är svensk översättning.

Ramdokumentet skrevs under i maj 1994 av Sveriges utrikesminister. Regelbundet hör vi nu om stora Nato-övningar där Sverige deltar.

Inte om, utan när

Rekommenderad läsning är boken Not Whether But When
The U.S. Decision to Enlarge NATO

av James M. Goldgeier.

Natos utvidgning kom senare, och år 1999 blev Polen, Tjeckien och Ungern de första som anslöts efter Kalla kriget.