Folkkampanjen
mot Nato


Vad innebär medlemskapet i Nato?


Till meny

2024


Stort steg

På Natos webbplats finns bl.a. strategiska dokument.

I ett av dessa, 24 april 1999, punkt 43, läser vi:

Principen om gemensam insats i alliansförsvar ligger i praktiska arrangemang som möjliggör för de allierade att ha de avgörande politiska, militära och resursmässiga fördelarna med kollektivt försvar, och förhindra åternationaliseringen av försvarspolitik, utan att beröva de allierade deras suveränitet.
[…]
[Arrangemangen] bygger på förfaranden för samråd, en integrerad militär struktur och på samarbetsavtal. Viktiga kännetecken innefattar gemensam styrkeplanering; gemensam finansiering; gemensam operationsplanering; multinationella formationer, högkvarter och ordervägar; ett integrerat luftförsvarssystem …

Vi ser att steget in i Nato har stora följder.

förhindra åternationaliseringen av försvarspolitik

Men vad betyder då utan att beröva de allierade deras suveränitet?