Folkkampanjen
mot Nato

Om Folkkampanjen mot Nato

 
Den här webbplatsen startade i juni 2013, och den såg då mycket enkel ut. Plattformen var annorlunda, men redan då stod det att sidans uppgift är att bidra till opinionen mot Nato.

Flygblad började delas ut i november 2013. De har ändrats med tiden, och aktuellt flygblad ser du här. Du kan hämta flygbladet och skriva ut.

Du hittar aktuell Plattform och kommentar i menyn till vänster.