Folkkampanjen
mot Nato


Om Folkkampanjen mot Nato


Till meny

29 januari 2023


Några regler


 1. Tänk på vad plattformen uttrycker, och dess begränsningar. Om du t.ex. delar ut flygblad och hamnar i en diskussion där du går längre, t.ex. om hur ett framtida försvar bör se ut, förutom att det ska vara oberoende av Nato, så bör du samtidigt säga att det är en personlig uppfattning.


 2. Långsiktighet och allmänheten − Ja!
  Militans − Nej!

  1. Med militanta aktioner finns risken att vi tappar fokus från att vi bör nå folket och vara en del av det. Planering och genomförande av militanta aktioner tar tid och energi, och de kan isolera oss. Risken finns att folket blir bara åskådare.

  2. Vår tillgängliga tid och energi bör användas till att studera Natos historia och verksamhet samt internationella förhållanden, föra ut sådant, diskutera med folk och söka lämpliga samarbeten.


 3. Texter och offentliga tal ska vara sakliga. Ett överdrivet språk kan uppfattas på olika sätt, och förvirring kan spridas om vad vi står för.


 4. Yttrandefriheten tillhör alla, och därför stör vi inte andras möten.

  1. Delar av en ungdomsgeneration har lurats till att tro att om man vill göra något politiskt, så ska man åka in till stan och överrösta ett möte. De gör helt fel. Om metoden blir vanlig, så kan det en dag bli deras eget möte som buas ut och omöjliggörs.

  2. Generationer före oss har kämpat för demokrati och yttrandefrihet, och deras segrar ska vi värdesätta och utnyttja.

  3. Yttrandefriheten har gränser, men om någon överträder dem ska man inte störa utan i stället göra polisanmälan.

  4. Om du delar ut flygblad vid t.ex. någon annans torgmöte, så håll dig utanför. Försök inte se ut som om du tillhör arrangemanget och stör inte mötet.


 5. Vi använder inte olagliga metoder eller utför skadegörelse.

  1. Det är t.ex. inte tillåtet att hota eller trakassera motståndare.

  2. Vi sätter t.ex. inte upp affischer med lim utanför affischplatser.


 6. Vi deltar inte i samarbeten för möten eller demonstrationer, om organisationer tillåts föra fram sig själva med plakat, banderoller eller egna flygblad. Det ska vara samarbetskommittén ... , eller liknande, eller att alla arrangörer nämns samtidigt och jämlikt (kanske i alfabetisk ordning).

  1. Varje reklam för en organisation kan med fördel bytas mot ytterligare betoning av mötets eller demonstrationens gemensamma budskap.

  2. Tyvärr måste vi räkna med att det finns grupper som vill skada oss. För att göra det kan de försöka påverka det intryck åskådare till en demonstration eller deltagare i ett möte får. Den här regeln är också en säkerhetsåtgärd mot sådana försök.

  3. Med en allmän regel slipper vi gränsdragningsproblem och diskussioner i enskilda fall.


 7. Vi deltar inte i samarbeten som innebär risk att vi hamnar i något som
  − isolerar oss från allmänheten
  eller
  − har fel inriktning eller innehåll.


 8. Innan du sprider eget material, t.ex. flygblad, i Folkkampanjens namn, måste du kontakta Folkkampanjen mot Nato. Se Tillverka egna flygblad m.m.