Tillbaka


12 mars 2017

Punkt 2 har gjorts tydligare och utvecklats.
Punkt 6 har utvecklats något.
Den tidigare punkt 7 är nu nr 8.
En ny punkt 7 har tillförts.


15 mars 2015

Ändringar gjordes, och hela texten strukturerades om.