Folkkampanjen
mot Nato


Om Folkkampanjen mot Nato


Till meny

Plattform

  • Nej till medlemskap i Nato!

  • Inga amerikanska militärbaser i Sverige!

  • Inga Nato-baser här!
    − Säg upp värdlandsavtalet.


Nato är den gemensamma militära organisationen för USA, Canada och Europa. Från år 1999 har Nato ökat från 16 medlemmar till 30 och rustar vid Rysslands gräns. Nato är i praktiken ett redskap för USA:s utrikespolitik. År 2011 förstörde Nato Libyen därför att Libyen förde en självständig politik som hotade USA:s internationella ekonomiska intressen. Tidigare drabbades Jugoslavien och Afghanistan av Natos krigsmakt. Frankrike och Storbritannien har egna kärnvapen, och USA placerar av sina hos några andra Nato-länder.

USA vill placera militärbaser i Sverige. USA:s mål är att dela upp Ryssland, ta över landets naturtillgångar samt bli av med en världspolitisk konkurrent. Därför militärbaser även i Sverige. När USA sedan från dessa baser angriper ryska mål får Ryssland mer att besvara, och detta är tänkt att bidra till att utmatta Ryssland. Om USA från baser på svensk mark angriper Ryssland så kommer dessa baser i sin tur att angripas, och Sverige dras in i kriget mot Ryssland. Det är USA:s avsikt. De personer i Sverige som samarbetar med USA i sådana planer är äventyrare som leker med Sveriges säkerhet.

Värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato godkändes av riksdagen i maj 2016. Det kan få långtgående följder. Det politiska läget i Europa kan ändras, och i Sverige kan vi ha en regering som använder avtalet för att upplåta svenskt område för Nato-baser. Då kan Nato-flyg komma att angripa ett annat land från svensk mark, och Nato-styrkor i Sverige kan begära svenskt stöd till verksamhet utomlands. Sverige kan alltså dras in i krig på Natos sida.


Nato bör upplösas. I stället för svenskt Natomedlemskap och militära samarbeten och övningar med USA och Nato:

  • Neutralitetspolitik.
  • Självständig lösning av Sveriges försvarsproblem, utanför Nato.
  • Svenska initiativ, bland annat i FN, för fred, säkerhet och nedrustning i världen.
  • Goda kontakter med Ryssland inom handel, forskning, kultur och turism.

Delvis ny 28 januari 2023