Folkkampanjen
mot Nato


Om Folkkampanjen mot Nato


Till meny

Tillverka egna flygblad m.m.

Tills vidare gäller följande om du vill tillverka eget material, t.ex. flygblad och affischer, i Folkkampanjens mot Nato namn:

  1. Innehåll får inte gå längre än att det har täckning i plattform.

  2. Du måste skicka förslag till adressen under Kontakt för godkännande.

29 januari 2023