Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

6 oktober 2014

Nato-bas i Göteborg redan klar?

GP

Göteborg City Airport heter en flygplats i Göteborg. Fram till 1969 var den en militär flygbas med namnet Säve flygplats.

Nato-förespråkarna tänker sig nu att stridsflyg från Nato ska placeras där. I Göteborgs-Posten 20 september kunde man läsa att samarbete med Nato-styrkor som placeras i Sverige bara väntar på att få sätta igång.

Längre ned finns en länk till artikeln. Här följer redan nu texten:


Säve kan bli bas i Nato-samarbete

Den senaste ryska kränkningen är mycket allvarlig. Regeringen protesterade i går. Allan Widman (FP) ser Säve som en central flygbas i det nu utökade samarbetet med Nato.

Det var i onsdags som två ryska stridsplan flög in över den svenska territorialgränsen söder om Öland. Rysslands ambassadör kallades i går upp till UD för att motta en protest. Den allvarligaste flygkränkning från rysk sida som ägt rum under den tid då jag varit utrikesminister, skriver Carl Bildt (M) på sin blogg.
   Försvarspolitikern Allan Widman säger:
   − Det är utomordentligt provokativt. Det skedde samtidigt som riksdagens försvars- och utrikesutskott informerades av ÖB om ökad rysk aktivitet i Östersjön.
   − Det går inte att utesluta att man väljer tidpunkten för att göra det så provokativt som möjligt, säger Allan Widman.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET är också anmärkningsvärt, anser han.
   − Det görs på låg höjd och såvitt jag förstår långt in på svenskt territorium. Som det framstår för mig är det en mycket medveten och utmanande handling man företar sig i en stund då Sverige bedömer sitt omvärldsläge.
   Vad är syftet?
   − Militära förband övar och förbereder sig för något som framstår som sannolikt. Det är bedömningsvis det som ligger i botten för det ryska uppträdandet.
   Sedan flera år ser Allan Widman en allt mer intensiv rysk militär närvaro.
   − Det är en eskalering som hänger samman med att Ryssland satsar mer pengar på försvaret, får mer plattformar och ökat ekonomiskt utrymme för fler övningar. Det leder till fler incidenter och kränkningar.

FÖRSVARSMAKTEN planerar på regeringens uppdrag att förbereda ett så kallat värdlandsstöd från Nato.
   Det innebär att Sverige ska ha den förmåga som krävs för att kunna ta emot militärt stöd, eller på ett effektivt sätt stå värd för en övning.
   − Göteborgs betydelse kommer inom ramen för värdlandsstöd att öka mycket dramatiskt. Jag var för bara en vecka sedan på Säve och gick igenom berghangarerna. Anläggningen är i toppskick. Jag tror att Säve kan spela en viktig roll.

FÖR ATT SÄKRA nödvändig infrastruktur för att kunna ta emot materiel och personal bör Sävebasen återigen bli en del av Försvarsmaktens krigsorganisation, enligt Allan Widman.
   − Det kommer nog att ta ett par månader innan försvarsmakten satt igång med detaljplaneringen som ska finnas inom ramen för avtalet. Då kommer man att upptäcka att det är en mycket relevant anläggning.

[Bild med två flygplan. Text:]

PARTNER I LUFTEN. Sverige har samarbetat med Nato sedan 1994, i övningar och i fredsoperationer. I nästa steg kan Göteborg och Sävebasen få en viktig roll.

Fakta: Natoavtal
  • Regeringen beslutade den 28 augusti om att ingå avtal om värdlandsstöd med Nato. Avtalet bygger på frivillighet mellan parterna och gäller bara när Nato genomför övningar eller annan militär aktivitet i Sverige på inbjudan av Sverige. Enligt regeringen tydliggör samförståndsavtalet Sveriges roll som värdland.
  • Avtalet med Nato innebär förbättrade möjligheter att ge och ta emot militärt stöd, kommenterar försvarsminister Karin Enström (M).
  • Det finns en bred politisk samsyn om avtalet. Det slogs fast i Försvarsberedningens rapport från maj i år.
Källa: Försvarsdepartementet

Allan Widman, som nyss har utsetts till ordförande i riksdagens försvarsutskott, har varit på studiebesök i anläggningar i den gamla flygbasen. Han ser redan framför sig stridsflyg från Nato baserat där, i Sverige, helt oproblematiskt! Nåja. Något sådant avtal finns inte än. Det undertecknades av representanter för Sverige och Nato vid Natos toppmöte 4-5 september, men det har inte godkänts av riksdagen.

Man hajar till inför aningslösheten i artikelns ingress, ... i det nu utökade samarbetet med Nato. Där är vi alltså inte.

Så några ord om Ryssland. Speciellt om Ryssland och Ukraina kan man se lite här samt här. Nu handlar det inte om medlemskap i Nato, utan om att placera en Nato-bas här. I det sammanhanget är följande artikel i DN 25 januari 2014 ändå läsvärd:
Går Sverige med i Nato ökar Rysslands misstro mot väst
Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman

Här har du artikeln i tidningen.