Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

14 april 2016. Rättad 7 juni.

Värdlandsavtalet − Proposition och motioner


Proposition från regeringen

Regeringen lämnade den 22 mars till riksdagen proposition 2015/16:152 om värdlandsavtalet. Riksdagen väntas rösta 25-26 maj. Regeringen föreslår att:

1. ...
2. Riksdagen godkänner samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd (avsnitt 7).
...

Här finns propositionen som pdf-fil.

Läs mer: Vi granskar värdlandsavtalet


Motion från Sverigedemokraterna

Fyra riksdagsledamöter i Sverigedemokraterna har lämnat in motion 2015/16:3375. De föreslår att:

1. Riksdagen avslår proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samförståndsavtalet om värdlandsstöd bör sägas upp och tillkännager detta för regeringen.
3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värdlandsavtalet enbart ska kunna aktiveras genom beslut av riksdagen och inte av regeringen och tillkännager detta för regeringen.
4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en förutsättningslös, bred och djuplodande utredning om samtliga konsekvenser av värdlandsavtalet för Sveriges militära alliansfrihet och tillkännager detta för regeringen.

Motion från Vänsterpartiet

Sju riksdagsledamöter i Vänsterpartiet har lämnat in motion 2015/16:3377. De föreslår att:

1. Riksdagen avslår proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd.

Men vi vill peka på en sak. I punkt 4 Bakgrund, början av andra stycket, nämns Thage G. Peterson på ett sätt som behöver förtydligas. Det var inte han som för Sveriges räkning skrev under avtalet om PFP. Det var en tidigare regerings utrikesminister som skrev under avtalet den 9 maj 1994. Se avtalet här. Totalt 13 sidor. Varannan sida är på engelska samt franska, och varannan är svensk översättning.


Tidigare motion, hösten 2015

Redan 6 oktober 2015 lämnade två miljöpartister in motion 2015/16:2801 om värdlandsavtalet. De föreslår att:

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkalla värdlandsavtalet med Nato och tillkännager detta för regeringen.