Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

7 mars 2024


Nato-medlem nr 32

Så nu är Sverige alltså medlem i Nato.

Se i en kort sammanfattning hur de sista stegen dit togs. Inte vackert.

Se också vilket oåterkalleligt steg som det innebär och som partistyrelser och många riksdagsledamöter inte förstod.

Men historiens gång är inte slut. Det är stormigt i hela världen och vad som väntar är att nya maktbalanser bildas. Spänningar inom USA och EU, och mellan USA och EU, och inom Nato gör att vi kan vänta att Nato kommer att börja upplösas.

Dumt av Sverige att i just det läget ansluta sig i stället för att bli en röst i världen för avspänning och nedrustning. Vi hade kunnat hitta mycket bättre vänner i den nya världsordning som börjar visa sig.