Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

13 juli 2017


Nedanstående brev som pdf-fil. Hämta och sprid. Bifoga i mejl eller skriv ut och skicka med posten.


Till lokala föreningar och organisationer inom våra riksdagspartier. Sprid.


Valsedel 2018
− granska kandidater till riksdagen!

Stödet bland allmänheten för Nato-medlemskap är svagt. I riksdagen behövs fler som är emot medlemskap och emot värdlandsavtalet med Nato och militärt samarbete med USA.

Partimedlemmar som är kritiska till Nato bör ta reda på när och hur namnen på partiets valsedlar 2018 ska bestämmas och sedan förbereda sig inför nomineringsmöten och delta där.

Den som vill till en plats högt upp på valsedeln ska klara tre test:

  • Nej till medlemskap i Nato!

  • Inga Nato-baser här!
    − Riv upp värdlandsavtalet.


  • Dra ned det militära samarbetet med USA!

Vid valet 2018 åker förhoppningsvis ut ur riksdagen en del av de riksdagsledamöter som i maj 2016 röstade för värdlandsavtalet med Nato. De kan ersättas av bättre krafter.


Medlemskap
− ett sista steg blir ödesdigert

Ofta hörs uppfattningen att vi har så nära samarbete med Nato att vi i praktiken redan är medlem. Javisst. Men vi bör inte ta det sista avgörande steget.

Många, som har röstat för att deras parti ska verka för medlemskap i Nato, visste säkert inte vad som står i Natos strategiska dokument 24 april 1999. Vi läser där i punkt 43:

Principen om gemensam insats i alliansförsvar ligger i praktiska arrangemang som möjliggör för de allierade att ha de avgörande politiska, militära och resursmässiga fördelarna med kollektivt försvar, och förhindra åternationaliseringen av försvarspolitik, utan att beröva de allierade deras suveränitet.

Vi ser att steget in i Nato har stora följder:

förhindra åternationaliseringen av försvarspolitik

vilket står i motsats till

utan att beröva de allierade deras suveränitet

Man ska tänka sig för tio gånger innan man tar ett sådant steg.

Oppositionella inom partier som vill ha medlemskap bör samla mod och hjälpas åt att stoppa marschen in i Nato. Bland annat gäller nu att i riksdagen få in fler som går emot Nato-anslutning. Se Positiva alternativ nedan.


Nato-dokumentet finns här.


Värdlandsavtalet
− ett mycket stort fel

Värdlandsavtalet med Nato röstades igenom i riksdagen 25 maj 2016, och det är ett av de största politiska fel som har begåtts i Sverige efter andra världskriget. Om Sverige blir värdland för Nato så gäller att om Natos attackflyg startar från en bas i Sverige så kan den basen sedan angripas, och Sverige dras in i krig. Vidare kan Sverige tvingas hjälpa till utomlands i krig som Nato för, och även då dras Sverige in i krig.

Avtalet ingår i Natos inringning av Ryssland, och sett ur Natos ögon är syftet att med Sverige som värdland ska Natos resurser öka. Nato får fler baser, och svenskt stöd till Nato-insatser utomlands underlättas. Förutom för vår egen säkerhets skull bör avtalet sägas upp som vårt bidrag till avspänning kring Östersjön.

Låt oss se sju år bakåt i tiden. Det var innan Nato förstörde Libyen, innan kriget mot Syrien började, innan statskuppen i Ukraina och vad som därpå följde. Mycket har förändrats. Det är lätt att föreställa sig att sju år in i framtiden kan också mycket förändras. Politiska och militära kriser kan skapas och utvecklas nära oss. Här i Sverige har vi då haft två riksdagsval, och vi har ingen aning om vad för slags regering vi då har.

Vi måste täppa till möjligheterna för en kommande regering att i Sverige upplåta baser för Nato. Alltså måste värdlandsavtalet med Nato rivas upp.

Det kan göras med sex månaders varsel, men vägen dit är inte enkel. Vägen dit börjar bland annat med att en opposition blir mer synlig i riksdagen. Opinionsarbete kan bedrivas ute i landet till stöd för denna opposition, och en sten är nu i rullning.


En granskning av värdlandsavtalet finns här, och där finns också hela avtalet.


Militärt samarbete med USA
− tänk på Indokina och Irak!

I mars 2003 anfölls Irak under USA:s ledning, och följderna för det irakiska folket blev fruktansvärda. USA har en förfärande historia bakom sig vad gäller ingripanden i andra länder. Det vet överlevande i Vietnam, Laos och Kambodja.

USA stödjer terrorister i Syrien men försöker låtsas annat. USA medverkade i statskuppen i Ukraina i februari 2014. USA är den dominerande kraften i Nato som ringar in Ryssland med militära baser.

Försvarsminister Peter Hultqvist var i maj i USA, och han höll där ett uppseendeväckande tal. Efter att gång på gång ha pekat på ett påstått ryskt hot slutade han med:

Mot denna bakgrund och det ömsesidiga intresset går vi nu ihop med USA som vi gjorde på 1700-talet.

USA bör dock vara bland de sista vi går ihop med. I stället bör vi markera självständighet och dra ned det militära samarbetet.


En översättning av Peter Hultqvists tal finns här, och där finns också en länk till originalet på engelska.


Positiva alternativ

I stället för Nato och militärt samarbete med USA: