Folkkampanjen
mot Nato

Pin

18 februari 2024


Till sidans topp

Viktigt nu

1.

Avtal om amerikansk militär närvaro i Sverige.

2.

Sveriges anslutning till Nato kräver en grundlagsändring

Se också här.

3.

Vapen till Ukraina, dårskap. Se Mycket kort sammanfattning, Ukraina.

Säkerhetsgarantier för Ukraina?
Översikt juli 2023 hos Nyhetsbanken.

Se artikel Nato och Ukraina oktober 2022.

4.

Mejl till lokala organisationer inom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, plus en del andra:

26 maj 2023 Ska svenska folket gå med på detta?

27 april 2023 Kalla hem riksdagsledamöter

5.

Studera

Kampen står om världsön. Utmärkt sammanfattning från Fredsrörelsen på Orust om världen i dag.

Läs- och studietips/Böcker:

Bild Bok Bild Bok

Till sidans topp

Möten och annat
Känner du till något kommande offentligt möte eller liknande om Nato eller närliggande frågor, så meddela gärna det hit så blir det en kort annons här. Det bör finnas en webbadress som kan ge mer information.

Mejla Folkkampanjen mot Nato.


Till sidans topp

Opinion och debatt

Några exempel.

Gå till hela Opinion och debatt.

Ett avtal som gör Sverige till måltavla
Lennart Palm
lindelof.nu 12 januari 2024

Sammanbrott för rättsstaten
Stefan Lindgren
Nyhetsbanken 8 mars 2023

Ta inte förhastade beslut om Nato − lär av historien
Evert Svensson, tidigare riksdagsledamot (S)
Göteborgs-Posten 18 april 2022

När USA intog svenska skärgården
Eva Brita Järnefors
Dagens Arena 12 december 2020


Till sidans topp

Notiser

Upphäv sanktionerna mot Syrien
Sanktionerna försvårar hjälparbetet efter jordbävningen, och sanktionerna gjorde också att hus inte hade kunnat byggas så säkert som de borde. Insändare i tidningen Sydöstran.
2 mars 2023

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato.
Fredsrörelsen på Orust har skickat svar på en remiss från regeringen.
22 november 2022

Föreningens Nej till NATO studiecirkel
Se föredrag och sedan frågor, svar och diskussion från olika avsnitt.
3 november 2022

Nato och Ukraina
Kriget i Ukraina har från första början varit Natos krig mot Ryssland.
30 oktober 2022

Detta krig [Ukraina] inleddes med att tankesmedjan RAND Corporation gav råd till USA hur de skulle knäcka Ryssland ...
Från tal av Agneta Norberg 24 oktober i Stockholm. Läs hos bloggen 8 dagar.
26 oktober 2022

DÖ FÖR NATO?
Ny bok med flera höjdpunkter.
8 oktober 2022

Vi blev inte övertygade − vi blev överkörda
Rubrik på en artikel av Pierre Schori i Aftonbladet dagen efter socialdemokratiska partistyrelsens Ja till Nato.
26 september 2022

Var Rysslands invasion oprovocerad?
Den här artikeln fick inte tidningens läsare se.
21 september 2022

Ur avtalet med Turkiet
Avtalet med Turkiet för att Sverige ska godkännas för medlemskap i Nato − vad står det egentligen där?
20 juli 2022


Till sparade notiser


Till sidans topp

Du kan hjälpa till

Diskutera Nato med bekanta

Propagandan för Nato är som en storm, och människor behöver höra annat än vad propagandan för ut.

Nato är en krigsorganisation med målet att Ryssland ska försvagas och delas upp. Det har varit viktigt att få med Sverige och Finland för att bygga ut Natos yta mot Rysslands västra gräns. Östersjön blir ett hav som Nato kontrollerar. Kriget i Ukraina har provocerats fram av Nato och är Natos krig mot Ryssland. Nato har efter 2014 rustat Ukraina, och Natoländer satsar hårt på att skicka in ytterligare vapen i Ukraina.

Dela ut flygblad
Bild flygblad

Flygblad A5, två sidor. Du kan se hela flygbladet här och läsa en pdf-fil. Sedan kan du hämta, skriva ut och sprida.

 

Riksföreningen Nej till NATO
Bild NtN-märke

Föreningen Nej till NATO har adressen www.nejtillnato.se

De har en Facebook-sida också.

 

Bild NtN-tidning 
                    nr 1

De har gjort tidningar.

Nr 1
augusti 2017.

På webbplatsen kan du i en meny längst upp använda Om Oss, och sedan Vår tidning för att få information om innehåll.

Från Om Oss kan du också komma till Kontaktuppgifter.

 

Studiecirkel

De genomförde hösten 2022 en Studiecirkel om Nato. Cirkelträffarna genomfördes på Zoom via dator eller mobiltelefon.

Länken ovan ger information och du kommer vidare till inspelade föredrag följda av frågor, svar och diskussion. Där finns också studiematerial med diskussionsfrågor.


Till sidans topp

23 juli 2023

Mycket kort sammanfattning

1991 upplöstes Sovjetunionen och Warszawapakten. Då borde även Nato ha upplösts. I stället har Nato utvidgats österut mot Ryssland.

1994 gick Sverige med i "Partnerskap för fred" som är ett nära samarbete med Nato. Sedan dess övar Sverige ofta med Nato.

1999 bombade Nato Serbien, i före detta Jugoslavien, oavbrutet i 78 dygn.

Nato tog över USA:s krig i Afghanistan.

2011 förstörde Nato Libyen.

Nato ringar in Ryssland och Kina och planerar krig.

Riksdagen godkände den 25 maj 2016 värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato. Därmed kan Sverige dras in i krig på Natos sida. Avtalet är ett av de största politiska fel som har begåtts i Sverige efter andra världskriget. Avtalet kan sägas upp, och vi bör arbeta för det.

Ukraina

När Ryssland 24 februari 2022 gick in i Ukraina innebar det inte något nytt hot mot Sverige. Nato-förspråkarna här i Sverige utnyttjade dock detta maximalt i propaganda för Nato-medlemskap.

Ukrainas tidslinje berättar historien
Sammanfattningen som vi behöver se.

Sverige sänder nu vapen och stridsfordon till Ukraina och utbildar ukrainska soldater. Sverige hjälper alltså till i krig mot Ryssland. Att Sverige har gett sig in i detta är de mest vansinniga besluten efter andra världskriget.

Ansökan om medlemskap

18 maj 2022 lämnade regeringen in ansökan om medlemskap i Nato.

22 mars 2023 röstade riksdagen Ja till medlemskap i Nato. Godkännanden behövs från Natoländerna Turkiet och Ungern.