Folkkampanjen
mot Nato

 

Sparade notiser

På sidan Välkommen finns notiser. De tas med tiden bort, och ibland placeras de då här. Den här sidan blir en sorts museum.

2020   2018


Frige Julian Assange!
Försvara sanningen!

Avslöjande fakta om USA och Julian Assange. Läs mer.

23 juli 2021, redigerat 1 augusti

− − − − −

Sverige och kärnvapnen

"Vi uppmanar regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen."

Så slutar en insändare i tidningen Sydöstran.

15 juli 2021

− − − − −

Läget i Irak

Nätverket IrakSolidaritet håller oss informerade.

Den stora proteströrelsen kallad "Oktoberrevolutionen" som pågått med avbrott sedan 1 oktober 2019 lever farligt. Dess ledare, journalister och poeter mördas eller bara försvinner.

Läs mer

29 juni 2021

− − − − −

Man häpnar

Den 24 maj bjöd fredsforskningsinstitutet SIPRI in tidigare utrikesministern i USA Madeleine Albright som huvudtalare vid ett seminarium i Stockholm. Läs en artikel i Sydöstran Skamligt hedra krigshetsare.

20 juni 2021

− − − − −

Bryt tystnaden om Irak!

Krigsförbrytare går fria medan den avslöjande journalisten Julian Assange förföljs och plågas. Den 3 maj var det World Press Freedom Day, och vi påminns om orimligheter. Läs mer.

9 maj 2021

− − − − −

Hederlig användning av orden önskas

"Därför ligger regeringens säkerhetspolitiska doktrin fast. Vi lämnar inte den militära alliansfriheten."

Så avslutar Ann Linde och Peter Hultqvist en debattartikel i DN 5 april.

Det var det värsta. Sverige har ju i praktiken lämnat den militära alliansfriheten och deltar i övningar riktade mot Ryssland. Följ länkar.

20 april 2021

− − − − −

Fyra Natofartyg i Karlskrona

Gå till en länk till en artikel om Natofartyg och Natoövning i Blekinge skärgård.

26 mars 2021

− − − − −

Mejl från IrakSolidaritet
  1. Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 210316

  2. Mer från IrakSolidaritet om webbinar 25 mars

24 mars 2021

− − − − −

Mejl till Sverigedemokrater − Självständigt Sverige önskas

Läs.

16 februari 2021

− − − − −

Tio år sedan Nato slog sönder Libyen

Läs.

11 februari 2021

− − − − −

Sverige hjälper till med USA:s krigsplanering

I tidningen Dagens Arena fanns 12 december en artikel När USA intog svenska skärgården, vilken bör vara obligatorisk läsning för alla.

Författare är Eva Brita Järnefors, och hon påminner oss om vad USA har genomfört, visar vad de tycks planera samt visar hur Sverige hjälper till med gemensamma krigsövningar. Vi läser:

Däremot inte en sedan länge planerad militärövning mellan USA och Sverige. I en liten notis från TT (2020-10-30) får vi veta att soldater, fartyg och flyg redan har anlänt sedan ett par veckor för att träna navigering i skärgårdsmiljö. Hej, hej! Skärgården är er!

Vi tackar Ulf Bjerén för tipset.

25 januari 2021

− − − − −

Istället för Nato-medlemskap,
med mera

Istället [för Nato-medlemskap] borde vi försäkra den närmaste omvärlden om att Sverige inte har några som helst avsikter att upplåta baser åt eller på annat sätt hjälpa en viss stat eller allians av stater att angripa en tredje part ...

Det kan vi läsa i en debattartikel i tidningen Sydöstran.

Artikelförfattaren är medutgivare till alliansfriheten.se. Vi klickade oss dit och fick där tips om en artikel i Göteborgs-Posten med sensationella uppgifter:

"Varför sponsrar vår feministiska regering Natopropaganda?". Läs i Göteborgs-Posten om hur Sverige betalar 500 000 kronor varje år för Carl Bildts deltagande i Atlantic Council, vilken fungerar som Natos egen tankesmedja.

15 januari 2021

− − − − −

Sverige ordförandeland i OSSE

Från årsskiftet har Sverige ordförandeposten i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Nu är behovet av en politik för avspänning i Europa större än på länge. Som ordförande för OSSE kan Sverige bidra till det.

Om det skriver kända namn i Sydsvenskan 5 januari.

9 januari 2021

− − − − −

Sverige alliansfritt?

Sverige är officiellt alliansfritt.

Men det svenska flygvapnet deltar i Nato-ledda flygövningar över baltiskt luftrum.

Sverige är officiellt alliansfritt.

Men amerikanska soldater samövar med svenska specialförband i Blekinge skärgård, för att "lära känna terrängen" som en USA-officerare sa.

... och så vidare.

Läs hela texten i en insändare i tidningen Sydöstran.

8 januari 2021

− − − − −

Debatt i Bohuslän

En artikel med rubriken Riksdagsdebatt på Natos villkor kan läsas hos Fredsrörelsen på Orust.

Vi fick dock inte se den i tidningen Bohusläningen, dit den hade skickats. Läs gärna en kommentar här.

I den tidningen pågår nu en annan diskussion.

5 januari 2021

− − − − −

Julian Assange

En brittisk domstol meddelade 4 januari att Julian Assange inte kommer att utlämnas till USA. Samma dag hölls ett möte på Sergels torg i Stockholm.

Läs vad Stödkommittén för Julian Assange och Borås och Sjuhärad för frihet åt Julian Assange innan dess skrev.

Lördag 19 december anordnades ett möte i Stockholm till stöd för Julian Assange. Se omfattande dokumentation därifrån.

Den 14 november anordnades en liknande manifestation. Här är en länk till filmer och tal i skrift därifrån.

Stödkommittén för Julian Assange kan kontaktas här.

5 januari 2021

− − − − −

Vad menas med en Natooption?

Finns en del att fundera över på Aftonbladets debattsida

9 december 2020

− − − − −

Riksdagen måste stoppa fortsatt svensk militär inblandning i Irak!

Föreningen IrakSolidaritet håller oss informerade. IrakSolidaritet kräver nu att riksdagen avslår regeringens senaste förslag om fortsatt svensk militär inblandning i Irak.

− − − − −

Sanktioner dödar!

"Sanktioner dödar!" är namnet på ett internationellt initiativ för att sprida upplysning om USA:s och EU:s olagliga sanktioner.

Möte mot USA:s, EU:s och Sveriges sanktionspolitik. Video 16 minuter.

31 oktober 2020, Mynttorget, Stockholm

Arrangör: Svensk-ryska vänskapsföreningen

2 november 2020

− − − − −

Sverige krigsplanerar tillsammans med Nato

Det sägs nu öppet i försvarspropositionen att uppgiften för de föreslagna nya regementena i Falun och Sollefteå inte ska vara att försvara Sverige. Uppgiften blir att skydda transiteringar av USA:s och Natos krigsmaterial och trupp från Norge mot öster.

Förutsättningen för detta är värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato. Sverige ska inte längre bara vara en del av det ständigt pågående propagandakriget mot Ryssland. Sveriges krigsmakt ska nu också direkt bli en del av USA/Natos krigsmaskin och dess krigsförberedelser.

Detta borde vara upprörande för den allmänna opinionen. Det är nämligen ett effektivt sätt att göra Sverige till bombmål för det land (läs Ryssland) som USA/Nato planerar att angripa.

28 oktober 2020, Blekinge Läns Tidning, Ulf Bjerén

Se även Opinion och debatt, om artikel av Lars Drake. I slutet av den artikeln finns en länk till en artikel av Sven Hirdman om den senaste försvarspolitiska propositionen.

29 oktober 2020

− − − − −

Julian Assange

Rättegång mot Julian Assange pågår i London. Vi har fått mycket information från Stödkommittén för Julian Assange, och du kan läsa här.

13 september 2020
redigerat senast 25 oktober

− − − − −

Mejl från IrakSolidaritet

Manifestationer förbereds i Irak till 25 oktober samtidigt som Sveriges regering åter lagt fram en Irakproposition för fortsatt militärt deltagande på USA-koalitionens sida i Irak.

Läs mer här.

20 oktober 2020

− − − − −

Föreningen Nej till NATO håller ögonen öppna

Hos Nej till NATO hittar vi under rubriken Svensk militär i Mali en länk till en artikel hos Alliansfriheten. Läsvärd.

16 juli 2020

− − − − −

Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 2020-05-25

Situationen i Irak är oerhört kaotisk och svår. Läs en lång och skakande artikel från IrakSolidaritet. I slutet finns info om hur du kan kontakta IrakSolidaritet om du vill hjälpa till där.

27 maj 2020

− − − − −

Frisläpp Julian Assange!

Ett upprop riktat till Sveriges regering har startats med målet att få Julian Assange fri. Det är tänkt att få internationell tyngd. Här kan du läsa om initiativet och uppropets text och själv underteckna.

Adress till Stödkommittén för Julian Assange:
support.julianassange@protonmail.com

7 maj 2020

− − − − −

Folk och Fred

Nätverket Folk och Fred bildades 19 april. På Facebook har sidan Folk och Fred skapats och där finns bland annat ett pressmeddelande från 20 april.

25 april 2020

− − − − −

Nato växer

Natos 30:e medlem − Nordmakedonien

28 mars 2020

− − − − −

Försvarsministern bör avsättas!

Försvarsminister Peter Hultqvist har lämnat Sveriges traditionella neutralitetspolitik. Han bör avsättas som försvarsminister. Läs om detta.

22 mars 2020

− − − − −

Svensk trupp i Irak

Ingen grund för svensk trupp i Irak

Så vad tvekar regeringen om? Det finns inget legalt stöd för truppernas närvaro i Irak. Tag omgående hem dem!

Så står det i en insändare i tidningen Sydöstran.

18 januari 2020

− − − − −

Kärnvapenförbud

Konventionen om förbud mot kärnvapen
Läs den fulla texten. Vad är det som Nato-vännerna inte vill skriva under?

9 mars 2018

− − − − −

Till sidans topp